Efteruddannelse på musikområdet

Konkurrencestyrelsen meddelte Kulturministeriet, at man kunne tage ministeriets forslag til ændrede retningslinjer for tildeling af støtte til efteruddannelse af mu-sikere til efterretning. Herefter afventede Kon-kurrencestyrelsens Musikrådets samlede rede-gørelse...