Konkurrenceudsætning af lodsvæsenet

Konkurrencerådet rettede henvendelse til forsvarsministeren og økonomiog erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, idet rådet fandt, at lodsvæsenets fandtes at være ineffektivt, og markedet for lodsning med fordel kunne udsættes for konkurrence....

Ikke muligt at gribe ind over for flybonusprogrammer i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeren gjord det klart, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser hverken kunne finde anvendelse på anvendelsen af SAS’ flybonusprogram på danske indenrigsruter eller på måden, bonusprogrammet er konstrueret på, jf. konkurrencelovens § 2, stk....

Konkurrenceforvridende virkning af sømandsfradragsloven

Konkurrencestyrelsen opfordrede Skatteministeriet til at foretage en revision af gældende praksis op til overvejelse i henhold til administrationen af dispensationsmulighederne i sømandsfradragslovens § 5, stk. 2, da denne var konkurrenceforvridende for rederier der...