Klage over Viborg Kommune vedrørende udsættelse af brandvagt

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over, at Beredskabsafdelingen i Viborg Kommune krævede udsættelse af brandvagt i Tinghallen og Viborg Stadionhal i Viborg i forbindelse med udstillinger og messer, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, 1 pkt.. Kravet om...

Klage over Horsens Kommunes åbning af internetcaféer

Ved brev af 7. januar 1999 har Horsens Internetcafé I/S klaget over, at Horsens Kommune i samar-bejde med 2 skoler har åbnet 2 nye internetcaféer i kommunen, hvor unge i alderen 14-24 frit har adgang til en række pc-faciliteter, herunder Internet. Samarbejdet sker som...