DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003

DONG Naturgas, Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) og Naturgas Midt-Nord (MN) fremlagde overfor Konkurrencestyrelsen og Kommissionen en indgået aftale om levering af naturgas fra DONG til HNG/MN. Styrelsen fandt bestemmelsen om lang uopsiglig ekslusivtet samt en...