Klage over boykot af planteskoler

På baggrund af en klage fra Gartneri-, Land- og Skov-brugets Arbejdsgivere (GLS-A) undersøgte Konkurrencestyrelsen om der havde foreligget et boykot fra arbejdsgiverforeningen Danske Anlægsgartnere (DAG). DAG udtalte at en mail fra DAGs direktør til medlemmer om ikke...

Dagligvarehandlens fælles produktdatabase

Konkurrencestyrelsen har – blandt andet på baggrund af en klage fra software-virksomheden Me-diaplus.dk (Klager) – undersøgt forskellige forhold vedrørende administrationen af særligt den dan-ske del af produktdatabasen SINFOS, der ejes af SINFOS GmbH. Den...

KIA Biler må gerne nægte at udføre garantiarbejde

Konkurrencestyrelsen fandt at KIA Motors Corporation, var berettigede til at nægte, at udføre garanti arbejde på biler der ikke var solgt igennem de forhandlere der indgik i KIA’s selektive distributionssystem. Styrelsen fandt, at en der var hjemmel fra praksis...

Merlin A/S’ klage over Bang & Olufsen AudioVisual A/S afvist

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. besluttet, at en klage fra Merlin A/S over Bang & Olufsen AudioVisual A/S ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Klagen var en udløber af en tilsvarende klage fra Merlin over...