Klage over Københavns Kommunes “Stop graffiti” kampagne

Konkurrencestyrelsen meddelte Flex-Clean ApS, at Konkurrencestyrelsen i medfør konkurrencelovens §14, stk. 1, 2. pkt. afviser at foretage videre i klagesagen over Københavns Kommunes’ “Stop-graffiti” kampagne, da det i løbet af de næste 3 år...