DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

Sagen vedrørte DONG E&P A/S’ køb af aktiverne i Statoil E&P A/S. Aktiverne omfatter ejerandele i licenser inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas (Siri-, Stine Segment 2- og Lulita-felterne). DONG E&P A/S er et helejet...