Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Konkurrencestyrelsen fandt, at Aalborg Kommune ikke kunne dokumentere, at prisen for fritvalgsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp var fastsat i overensstemmelse med loven. Kommunen havde ikke kunne dokumentere, at der reelt var blevet anvendt de timer, som...