Sonofon køber Cybercity

Sagen vedrører Sonofon Holding A/S’ (Sonofon) køb af alle aktier i Esplanaden Holding A/S, som ejer hele aktiekapitalen i Cybercity A/S (Cybercity). Ved fusionen får Sonofon enekontrol med Cybercity. Sonofon er fuldt ejet af den norske koncern Telenor, som også...

SuperGros A/S’ overtagelse af dele af Brdr. Lembcke A/S

Sagen vedrører en fusion mellem SuperGros A/S og dele af Brdr. Lembcke A/S. SuperGros driver landsdækkende grossistvirksomhed med salg af dagligvarer til danske dagligvarebutikker, herunder supermarkeder, købmandsbutikker, discountbutikker, minimarkeder mv. SuperGros...

Nordic Capitals køb af aktierne i Falck

Sagen vedrører Nordic Capitals (NC) erhvervelse af alle aktier og dermed kontrol i Falck A/S (Falck). Ved den anmeldte fusion opnåede NC enekontrol over Falck. Falck er primært aktiv på markederne for assistance og nødhjælp. NC er et investeringsselskab, som har...

Fusion mellem KE Partner A/S og Eltel Networks Corporation OY

Sagen vedrører Eltel Networks Corporation OY’s (El-tel) erhvervelse af hele aktiekapitalen i KE Partner A/S (KEP). Eltel og KEP udbyder entreprenørydelser på en række delmarkeder – herunder tele, el, gas og fjernvarme. De fusionerende selskaber havde på...

Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S

Sagen vedrørte Elgas Handel A/S’ indtræden i Elektra Energihandel A/S. Elektra Energihandel A/S (Elektra) anmeldte ved skrivelse den 4. oktober 2004, at der den 27. september 2004 blev indgået aftaler om henholdsvis Sydkraft Energy Trading AB’s (Sydkraft)...