Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS

Fusionen omfatter AO’ erhvervelse af anparterne i Billig VVS og dermed indirekte følgende tre datterselskaber til Billig VVS: Billig VVS AS, VVSochBAD Sverige AB og Selskabet af 19/09-2014 A/S. AO er en handels- og vidensvirksomhed, der har et bredt teknisk...

PwC’s overtagelse af Grant Thornton

Fusionen vedrørte PwCs overtagelse af Grant Thornton. Anmeldelsen var fuldstændig den 17. juni 2011. Fusionen blev gennemført ved, at PwC overtog Grant Thornton. Overdragelsen gennemførtes som en anpartserhvervelse, hvor PricewaterhouseCooper Statsautoriseret...