Aftaler mellem DR, TV 2 og 4M om master over 100 meter

På baggrund af en tilbagetrukket anmeldelse valgte Konkurrencestyrelsen at undersøge lejevilkårene i to standardaftaler, der nærmere regulerede leje af pladser på høje master. Dette omfattede for det første, om lejen var urimeligt høj, og for det andet, om...