Biblioteksmedier A/S

På baggrund af ankenævnets hjemsendelse af rådsafgørelse af den 31. maj 2006 fandt Konkurrencestyrelsen, at Biblioteksmediers distributionsaftaler med eneret kunne være misbrug af Biblioteksmediers dominerende stilling på markedet. Biblioteksmedier indgav tilsagn om...

SuperGros’ samhandelsbetingelser

Konkurrencerådet fandt, at SuperGros’ samhandelsbetingelser var betænkelige efter konkurrencelovens § 11, stk. 1 og EF art. 82 (nu 102). Betænkelighederne omhandlede SuperGros’ rabatordning, der havde retroaktiv virkning og var ugennemsigtig og...

TV2’s Priser og betingelser II

Konkurrencestyrelsen fandt, at TV2’s samlede progressive årsrabatsystem for reklametid var misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og EF-art. 82 (nu 102). TV2’s enkelte rabatordning fandtes ikke i sig selv at være...