Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse

Sagen vedrørte salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse. Styrelsen meddelte den 14. marts 2001 Nyhusforeningen, at man på det foreliggende grundlag ikke fandt at deres salgs- og leveringsbetingelser var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og § 11. Styrelsen...