Fredensborg VVS-Teknik – bøde

Fem byggeprojekter i københavnsområdet har været udsat for kartelaftaler, hvor Fredensborg VVS-Teknik har koordineret tilbud på byggeopgaver med en konkurrent. Fredensborg VVS-Teknik har vedtaget en bøde på én million kroner for overtrædelse af konkurrenceloven, og en...

Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS

Fusionen omfatter AO’ erhvervelse af anparterne i Billig VVS og dermed indirekte følgende tre datterselskaber til Billig VVS: Billig VVS AS, VVSochBAD Sverige AB og Selskabet af 19/09-2014 A/S. AO er en handels- og vidensvirksomhed, der har et bredt teknisk...

Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen den 2. august 2005 kontrolbesøg hos nogle af brancens virksomheder. Selv om enkelte kilder gav udtryk for, at der efter deres mening stadig foregik...