FOF-Landsforeninges vedtægter

Konkurrece- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i FOF-Landsforeningens (FOF) vedtægter om, at der højst måttes oprettes en lokalafdeling pr. kommune, var en markedsopdeling og derfor omfattet af forbuddet i kl § 6. FOF tilkendegav herefter tilsagn om, at...