Aftale mellem Danish Crown og vognmændene om kørsel

Konkurrencestyrelsen meddelte Danish Crown, at aftalen mellem selskabet og en række vognmænd om kørsel ikke indeholder bestemmelser der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og at der derfor kunne meddeles en erklæring efter § 9.

DSV’s overtagelse af DFDS Dan Transport Group

Sagen vedrørte DSVs overtagelse af DFDS Dan Transport Group. Sammenlægningen – det nye DSV – skabte en af de største nordiske transport- og logistikvirksomheder med en årlig omsætning på ca. 18 mia. kr. og mere end 10.000 medarbejdere. Overtagelsen af DFDS Dan...

Konkurrenceklausul i Scandlines aftaler med godsvognmænd

Konkurrencestyrelsen har meddelt Scandlines A/S at en klausul i Scandlines aftale med tre godsvognsmænd udgør en konkurrencebegrænsning , omfattet af forbudet mod aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6,...

Danske Vognmænds omkostningsindeks og priskalkulation

Konkurrencestyrelsen meddelte Danske Vognmænd, at det omkostindeks og priskalkulationsprogram, som var fremsendt, ikke var i strid med konkurrenceloven, sådan som det var fremlagt. Programmet indeholdte ikke nogen vejledning om, hvilke beregningsforudsætninger den...