Klage over Kulturhuset Pavillonen

Konkurrencestyrelsen fandt, at det ikke var i strid med konkurrencelovens § 11a, at Kulturhuset i Grenaa Kommune drev en cafe. Cafeens regnskab var adskilt fra resten af kulturhusets regnskab og modtog derfor ikke offentlig støtte. Endvidere fandt styrelsen, at lejen...

Klage over SIS International a/s

I sagen havde CJC-gruppen klaget til Konkurrencestyrelsen over, at SIS International a/s havde opsagt to af selskabets datterselskaber som forhandlere af undervisningsmøbler. Konkurrencestyrelsen vurderede klagen over opsigelsen i relation til konkurrencelovens to...

Afslag på aktindsigt

I forbindelse med en delvis afgivelse af manglende oplysninger anmodede LKs advokat ved brev af 4. november 1998 om aktindsigt i en igangværende undersøgelse. Årsagen til anmodningen var, at LK havde erfaret, at Konkurrencestyrelsen har indhentet oplysninger fra...