Statens Seruminstituts favorisering af Udlandsvaccinationen I/S

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage fra Danske Lægers Vaccinations Service over Staten Serum Instituts (SSI) favorisering af Udlandsvaccinationen I/S, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Styrelsens umiddelbare vurdering af sagen var, at de...