Netto I/S’ klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

På baggrund af en klage fandt Konkurrencestyrelsen, at der forelå en aftale eller en samordnet praksis imellem Egmont Magasiner A/S (Egmont) og Aller Press A/S (Aller) om at en aftager af den enes ugeblader også skulle aftage den andens ugeblade. Dette vidste sig ved,...