DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

Sagen vedrørte DONG E&P A/S’ køb af aktiverne i Statoil E&P A/S. Aktiverne omfatter ejerandele i licenser inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas (Siri-, Stine Segment 2- og Lulita-felterne). DONG E&P A/S er et helejet...

DONG Naturgas’ overtagelse af Naturgas Sjælland

Sagen vedrørte DONG Naturgas´ overtagelse af Naturgas Sjælland. DONG er et helejet datterselskab under koncernen DONG A/S. Alle aktier i både koncernen DONG og derved også indirekte i DONG ejes af den danske stat. Naturgas Sjælland er et kommunalt ejet...