Aftale mellem Viasat A/S og TDC Kabel TV A/S

Viasat A/S og TDC Kabel TV A/S anmeldte en distributionsaftale med anmodning om ikke- indgrebserklæring subsidiært en individuel fritagelse. Aftalen vedrørte i første række TDC Kabel TV’s ret til at distribuere TV3, 3+ og Viasat Sport til sine kunder, der primært var...

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2 Zulu A/S gav Canal Digital A/S en eksklusiv ret til at distribuere Zulu via satellit til DTH kunder (Direct to home). Aftalen løb i tre år fra den 1. januar 2003 til den 1. januar 2006. Partene har...

Anmeldelse af aftale for fællesområdet

I sagen var der indgået en Antenne, satellit- og kabel-TV Branchens fællesorganisation og Forenede Danske Fællesantenneanlæg. Som et led i dereguleringen af fællesantenneområdet ophævedes med udgangen af 1998 de af Telestyrelsenudarbejdede og administrerede tekniske...

TV2 – Canal Digital

Styrelsen meddelte TV2 og Canal Digital en erklæring i henhold til kl. § 9 for deres aftale om transmission via satellit af TV2 Zulu. Aftalen indeholdte ikke bestemmelser omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.