Merlin A/S’ klage over Bang & Olufsen AudioVisual A/S afvist

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. besluttet, at en klage fra Merlin A/S over Bang & Olufsen AudioVisual A/S ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Klagen var en udløber af en tilsvarende klage fra Merlin over...