Nordisk Aktiv Virke A/S’ anmeldelse af konkurrenceklausul

Nordisk Aktiv Virke A/S anmeldte d. 30. juni 1998 en købekontrakt mellem Hevea Timber Ldt. og Vich 4668, der indgår i Nordisk Aktiv Virke A/S koncernen, om Nordisk Aktiv Virke A/S’ køb af aktierne i Malcolm Holding A/S. Hevea Timber Ldt. driver virksomhed med...