DTL’s klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen

Dansk Transport og Logistik (DTL) klagede over, at Storebæltsforbindelsens takster indebærede ulovlig krydssubsidiering mellem broens vej- og banedel. Vejdelens brugere finansierer en uforholdsmæssig stor del af tilbagebetalingen af Storebæltsforbindelsens...