Samordnet praksis om priser på råtræ ophørt

Konkurrenceankenævnet stadfæstede Rådets pålæg til Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om at ophæve deres aftale om at udesende vejledende priser på tåtræ. Styrelsen har overfor Skov- og Naturstyrelsen bemærket, at der ikke er foretaget en materiel vurdering af...

Danske Trælast – udløbne aftaler

Sagen vedrører anmeldelse fra Danske Trælast af en række aftaler indgået i forbindelse med overdragelse af trælasthandler og byggemarkeder. Alle aftalerne indeholdte konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausulerne var imidlertid udløbet, hvorfor Styrelsen ikke fandt...