Aftaler om samtrafik

Konkurrencestyrelsen harvde i forbindelse med et møde mellem Tele Danmark og Telestyrelsen gjort Tele Danmark opmærksom på, at visse bestemmelser i standardaftalerne ikke ansås for at være i overenstemmelse med de af konkurrencerådet den 25. februar 1998 vedtagne...