Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Den anmeldte fusion omfatter en kontrolændring i Waoo, grundet udløb af en allonge til aktionæraftalen, således at Fibia fremover vil have veto overfor væsentlige beslutninger. Fibia er et fibernetselskab, ejet af SEAS-NVE og NRGi, som driver fibernet på dele af...

Agilitas erhvervelse af Teracom A/S og Digital Teracom A/S

Transaktionen medfører at Agilitas erhverver enekontrol over Teracom A/S og Digital Teracom A/S. Teracom er en uafhængig netværksoperatør, som ejer og opererer et netværk af høje sendemaster og fiberforbindelser i Danmark. Teracoms hovedaktiviteter består i at udbyde...

GlobalConnect A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nianet A/S

Fusionen indebærer, at GlobalConnect erhverver enekontrol over Nianet, inklusive dets to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S. GlobalConnect er et dansk selskab, kontrolleret af kapitalfonde med tilknytning til EQT. GlobalConnects er primært aktiv...

Analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

I marts 2013 lancerede den daværende regeringen sit udspil ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”. Udspillet indeholder bl.a. et initiativ om, at Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen...