Licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK

Sagen vedrørte en licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK. Pajbjergfonden anmodede således om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens §9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen er omfattet af...