Klager over bindende mindstepriser i taxabranchen

Styrelsen havde modtaget 3 enslydende klager over at navngivne bestillingskontorer forskellige steder i landet benyttede taxametre, der kunne justeres fra centralen. Klagerne mente at det i praksis betød at de tilsluttede vognmænd ikke havde mulighed for at kræve en...

Tilskud til Dantaxi

Sagen vedrørte tilskud til Dantaxi. Konkurrencestyrelsen har ud fra de indhentede oplysninger hos Dantaxi og selskabsregistret haft udtalt, at A/S Kooperativ Invests indskud i Dantaxi ikke var i strid med reglerne i konkurrenceloven.

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Forbrugerrådet klagede i 2000 over, at en række taxi-selskaber opkrævede et gebyr på 5 kr. ved betaling med kort. Dansk Taxi Forbund henviste på vegne af selskaberne til, at der var en række ekstra udgifter knyttet til modtagelsen af kort. Jf. betalingskortloven måtte...