OK/DK’s pristilkendegivelser

Konkurrencerådet fandt at OK a.m.b.a. og DK Benzin A/S’ indgået forhandleraftaler med underforhandlere, var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Et aftalevilkår heri fastslog at såfremt en forhandler fastsatte en for lav pris på benzin, ville forhandleren...

Reitangruppens overtagelse af Hydro Texaco A/S (Danmark)

Sagen vedrører Reitangruppens overtagelse af aktierne i Hydro Texaco A/S (Danmark). I Danmark udøver Reitangruppen primært sine aktiviteter inden for den franchisebaserede dagligvarekæde Rema1000 og kioskkæden 7-Eleven. Reitangruppen ejer endvidere 33,33 pct. af...

Fusion mellem Statoil og Haahr

Sagen vedrørte en fusion mellem Statoil og Haahr. Statoil anmeldte med virkning fra den 10. juni, at selskabet overtog Haahr Benzins aktiviteter inden for servicestationsvirksomhed. Fusionen vedrørte således Statoils overtagelse af Haahr, men overtagelsen indebar...