Fyns Amts administration af tolkebistand til læger

Konkurrencestyrelsen meddelte Fyns Amt, at styrelsen ikke fandt grundlag for at kritisere amtets udmøntning af sin forpligtelse efter sygesikringsloven. Styrelsen havde modtaget en klage over at Fyns amt også lagde vægt på behovet for antallet af lægelige tolke....