Danske Fysioterapeuters prisregulering

Konkurrencestyrelsen fandt, at en bestemmelse i foreningen Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter ikke var forenelig med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Bestemmelsen krævede, at medlemmerne ikke bevidst måtte underbyde et andet medlem for at fremme egen praksis....