Klage over DGI-huset i Århus

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over DGI-huset i Århus. Klagerne var af den opfattelse, at da der ville blive drevet fitnesscenter i huset, og huset modtog tilskud fra Århus Kommune, ville der være tale om ulovlig konkurrenceforvridende statsstøtte....

Klage over Jelling Kommunes støtte til Sandvad Sognegård

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Jelling Kommunes tilskud til Sandvad Sognegård hverken direkte eller indirekte anvendtes til at subsidiere den virksomhed, som forpagteren drev i konkurrence med andre virksomheder, hvorfor der ikke var tale om...