Dansk Skovforenings prisprognoser

Sagen vedrørte Dansk Skovforenings prisprognoser. Disse udarbejdede et konjunkturbarometer for deres medlemmer for hvermåned, der angav foreningens forventninger til, hvorvidt udviklingen i udbud, efterspørgsel og priser for 11 kvaliteter af råtræ ville være stærkt...