Håndhævelse af bindende priser

Styrelsen har indskærpet over for en leverandør af skibselektronik, at det er i strid medkonkurrence-lovens § 6, stk. 1, at firmaet har forsøgt at påvirke prisfastsættelsen i det efterfølgende omsætning-sled. Det skete på baggrund af en klage fra en forhandler over,...