Konkurrenceforvridende virkning af sømandsfradragsloven

Konkurrencestyrelsen opfordrede Skatteministeriet til at foretage en revision af gældende praksis op til overvejelse i henhold til administrationen af dispensationsmulighederne i sømandsfradragslovens § 5, stk. 2, da denne var konkurrenceforvridende for rederier der...