DLG’s erhvervelse af enekontrol over HaGe

Sagen vedrørte Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a.s (DLG) erhvervelse af enekontrol over Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe). DLG er moderselskab i en koncern, der i 2006 omsatte for 17,3 mia. kr., heraf ca. halvdelen i Danmark. DLG’s formål er ved...

Grovvarefusion I

Den 7. august 2002 indgik et konsortium med 8 virksomheder i grovvarebranchen en aftale med Korn- og Foderstofkompagniet (KFK) om at overtage KFKs aktiviteter i Danmark om at købe og opssplitte KFK’ aktiviteter mellem disse. Som følge heraf skulle konsortiets opkøb...