EY’s overtagelse af KPMG Danmark

Ernst & Young i Danmark ønskede at fusionere med KPMG Danmark, i hvilken forbindelse KPMG ville udtræde af sit internationale netværk og i stedet blive en del af Ernst & Young. Begge parter var aktive inden for (i) revisions- og regnskabsydelser, der...

Deloittes overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S

Sagen vedrører Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskabs (herefter Deloitte) overtagelse af aktiver og aktier i Platon A/S. Ved transaktionen erhverver Deloitte enekontrol over aktiver i Platon A/S. Dertil kommer, at Deloitte erhverver samtlige aktier i Platons...

Foreningen Danske Revisorers kollegiale regler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i Foreningen Danske Revisorers (FDR) vedtægter om ikke forsøge at sikre sig kollegers opgaver ved at tilbyde sin tjeneste til honorarer, som ligger under medlemmets sædvanlige beregning for tilsvarende opgaver...

Revision af Telelovgivningen

I forbindelse med revision af telelovgivningen blev Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen udspurgt om en udtalelse vedrørende den konkurrencemæssige lovgivning på området. Konkurrencestyrelsen udtalte i den forbindelse, at den ikke så anledning til at slække på det...