Danhostels maksimalprissystem

Konkurrencerådet har i dag godkendt, at Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem – bedre kendt som Danhostel – forpligter sig til at ophæve deres maksimalprissystem. Danhostel er en sammenslutning af danske vandrerhjem, der blandt andet står for fælles indkøb...

Danske kroer og hoteller

Brancheforeingen Danske Kroer og Hoteller (DKH), der varetog en del af dens medlemmers markedsføring, havde siden 1981 i sine vedtægte haft bestemmelser om, at medlemmerne skulle overholde den mindstepris DKH fastsatte i en fællesbrochure. Konkurrencerådet fandt, at...

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

I sagen havde RBF og Hotel- og Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA) indgået “aftale” at ophæve bestemmelser i en kollektiv overenskomst mellem RBF og HORESTA om, at anvisning af løsarbejdere foregik gennem de stedlige offentlige...