Standardaftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Efter anmeldes af en stanadardaftale med Amtsrådsforeningen og Falcks Redningskorps, meddelte Konkurrencestyrelsen, at aftalen var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen skulle anvendes ved indgåelse af...

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Konkurrenceråde fandt, at en anmeldt standardoverenskomst imellem Amtrådsforeningen og Falck A/S ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da den var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, fordi den indeholdte bestemmelser om amternes...