Konkurrencen på realkreditmarkedet II

KFST gennemførte en opfølgning på sin tidligere analyse af realkreditmarkedet fra januar 2017 som led i udmøtningen af en politisk aftale herom. Redegørelsen ville udkomme årligt og indeholde et parallelt bidrag fra Forbrugerombudsmanden om praksis fra dennes område....

Nykredits tilsagn om bidragsloft erstattes af nye tilsagn

Nykredit havde anmodet om at få ophævet koncernens oprindelige tilsagn fra 2003 om loft over bidragssatser på lån udstedt af Nykredit Realkredit. Konkurrencerådet har afgjort, at der ikke er grundlag herfor, men omvendt dog accepteret nye tilsagn til erstatning for de...

Konkurrencen på realkreditmarkedet I

I marts 2016 opstartet KFST en analyse af det danske realkreditmarked, hvilket meddelelse fra september 2016 oprindeligt skulle være afsluttet i 2017. Dele af rapporten blev ldog ækket til Business i maj, hvorefter KFST udsendte en pressemeddelelse om at hverken...

Nykredit-tilsagn forlænges med op til seks måneder

Nykredit har anmodet Konkurrencerådet om at revurdere det tilsagn om loft på bidragssatser, som koncernen gav ved fusionen med Totalkredit i 2003. Indtil en afgørelse foreligger, har Konkurrencerådet forlænget Nykredits midlertidige tilsagn – dog makismalt med...

Nykredits tilsagn om administrationsbidrag

Foranledet af at Nykredit i en pressemeddelelse annoncerede, at Nykredit og Totalkredit ville forhøje administrationsbidraget for realkreditlån til privatkunder, meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de tilsagn, der blev givet ved fusionen af Nykredit og...