BRF indgår formidlingsaftale med FIH Erhvervsbank

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit en § 9-erklæring for en samarbejdsaftale indgået med FIH Erhvervsbank om formidling og garantistillelse af realkreditlån på erhvervsområdet. Aftalen svarede – bortset fra en særligt udformet konkurrenceklausul – til en...