Viasats betingelser for distribution af kabel-tv

Konkurrencerådet fandt, at Viasat Broadcasting UK Ltd. og MTG AB (Viasat) havde overtrådt et tidligere påbud udstedt af Konkurrencerådet 30/9-2009 (stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 8/6-2010) omkring aftalevilkår vedrørende placering af Viasats programkanaler i...

Aftaler mellem DR, TV 2 og 4M om master over 100 meter

På baggrund af en tilbagetrukket anmeldelse valgte Konkurrencestyrelsen at undersøge lejevilkårene i to standardaftaler, der nærmere regulerede leje af pladser på høje master. Dette omfattede for det første, om lejen var urimeligt høj, og for det andet, om...

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ (Viasat II)

Viasat havde opstilet krav i sine distributionsaftaler, at Viasat’ kanaler skulle sikres en bestemt placering i forskellige tv-pakker. Konkurrencerådet fandt at dette havde til formål og følge at konkurrencen blev begrænset og påbød vilkåret ophævet. Sagen blev...

TV2’s Priser og betingelser II

Konkurrencestyrelsen fandt, at TV2’s samlede progressive årsrabatsystem for reklametid var misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og EF-art. 82 (nu 102). TV2’s enkelte rabatordning fandtes ikke i sig selv at være...