Klage over fast tillæg til listepris

Styrelsen modtog en klage over et identisk “råvaretillæg” til listepriserne, som de tre store producenter af startbatterier envendte. To af de tre producenter var koncernforbundne og indtog en dominerende stilling på markedet. Konkurrencestyrelsen fandt...