NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden

Transaktionen omfattede en sammenlægning af NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden med NIRAS Fonden som den fortsættende fond under navnet NIRAS ALECTIA Fonden. NIRAS Fonden er en dansk fond, som ejer NIRAS Gruppen A/S med tilsluttede danske og udenlandske datterselskaber,...

COWI A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bascon A/S

Sagen vedrører en fusion mellem COWI A/S (”COWI”) og Bascon A/S (”Bascon”). Ved fusionens gennemførelse erhverver COWI A/S 100 % af aktierne i Bascon. Anmelderne oplyste overfor KFST, at begge parter var aktive på et overordnet marked for teknisk rådgivning, hvorfor...