Sweco Danmark A/S og Årstiderne Arkitekter Group A/S

Sagen vedrører en fusion mellem Sweco Danmark A/S og Årstidernes Arkitekter Group A/S. Transaktionen finder sted ved, at Sweco Danmark A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Årstidernes Arkitekter Group A/S. Sweco Danmark A/S erhverver dermed enekontrol over Årstidernes...