Dansk Psykolog Forenings vejledende minimumstakster

Konkurrencestyrelsen rettede henvendelse til Dansk Psykolog Forening, da foreningen på dennes hjemme side, havde udmeldt vejledende minimumstakster for praktiserende psykologers honorarer, hvor honoraret ikke var fastsat efter overenskomst. Konkurrencestyrelsen gjorde...