Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over konkurrencebegrænsning på markederne for planteværn, gødning, foder og premix, og gennemførte en kontrolundersøgelse den 29. januar 2013. Materialet, fremskaffet her, indikeret at der havde fundet en vis...

Konkurrenceretlig vurdering af Dansk Planteværns statistik

Dansk Planteværn anmodede i sagen Konkurrencestyrelsen om at vurdere de branchestatistikker som foreningen udarbejdede til medlemmerne. Foreningen forespurgte i den forbindelse om statistikken ville kunne opnå en fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod...