Konkurrencerådet analyserer konkurrencen på pensionsmarkedet

Konkurrencerådet gennemførte i 2019 en analyse af markedet for ikke-lovpligge pensioner. Dette består af pensioner, som er knyttet til et ansæelsesforhold samt individuelle, frivillige pensioner. Pensionsformuen for de to typerpensioner udgør 2.900 milliarder kroner....

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Sagen vedrørte Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension. Konkurrencestyrelsen modtog den 3. august 2009 anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring A/S, Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet og Pensionskassen for...

Fusion mellem tre arbejdsmarkedspensionsselskaber

Sagen vedrører en fusion mellem B&A Pension, HTS Pension og PKS Pension med HTS Pension som det fortsættende selskab. HTS Pension (Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S), B&A Pension (Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring...