PFA’s overtagelse af enekontrollen med Funktionær Pension

Fusionen vedrørte PFA Pension, Forsikringsaktieselskabs (”PFA”) overtagelse af enekontrollen med Holdingaktieselskabet Funktionær Pension. Ved den anmeldte fusion vil PFA opnå enekontrol med Holdingaktieselskabet Funktionær Pension, som PFA siden 2007 har kontrolleret...

Sammenlægning af 4 pensionskasser

Sagen omhandlende sammenlægning af 4 pensionskasser. Disse var Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Pensionskassen for Jordemødre og Pensionskassen for Bioanalytikere. Fusionen vil blive gennemført som en...

PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension

Sagen vedrører PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension. PFA Pension A/S (PFA) indgår i PFA-koncernen. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i begrænset omfang individuelle ordninger....

Aftaler om pensions- og skadesforsikringer

Styrelsen fandt, at aftalerne om tegning af pensionsforsikringer, for den del af aftalen med FYR, der vedrører lønrelaterede pensionsordninger, samt for aftalen med ABB-koncernen og Danfoss er tale om løn- og arbejdsforhold omfattet af konkurrencelovens §3. Disse er...